وی . ام . پروتئين
تصویر
  • نام دارو: وی . ام . پروتئين
  • نام ژنریک: مولتی ويتامين مينرال پروتئين
  • نام تجاری: وی ام پروتئين
  • طبقه بندی دارویی: مکمل های غذايی و مولتی ويتامين
  • شکل دارویی: ساشه
  • نوع بسته بندی: ساشه
موارد مصرف

بسته های حاوی 10 ساشه و هر ساشه محتوی 15 گرم پودر است.
شرکت پخش : البرز،قاسم،رازی،مکتاف
اطلاعات دارويی :
1- دسته دارويی : ويتامين، مينرال، پروتئين
هر ساشه 15 گرمی حاوی مواد زير می باشد:
- ويتامين های محلول در چربی
ويتامين A استات : 1250 IU
ويتامين D : 125 IU
ويتامين E : 5/2 IU
- ويتامين های محلول در آب
ويتامين B1 : 25/1 ميلی گرم
ويتامين B2 : 25/1 ميلی گرم
ويتامين B6 : 125/0 ميلی گرم
ويتامين B12 : 5/0ميلی گرم
ويتامين C : 5/12 ميلی گرم
نياسناميد : 75/3 ميلی گرم
کلسيم پانتوتنات: 25/1 ميلی گرم
- مواد معدنی
کلسيم : 52/214 ميلی گرم
آهن : 5/2 ميلی گرم
منيزيم : 25/0 ميلی گرم
روی : 125/0 ميلی گرم
منگنز : 25/0 ميلی گرم
پتاسيم : 768/8 ميلی گرم
مس : 25/0 ميلی گرم
يد : 025/0 ميلی گرم
فسفر : 22/35 ميلی گرم
کلسيم کازئينات : 517/10 ميلی گرم
ليزين : 19/736 ميلی گرم
کولين بی تارتارات : 25 ميلی گرم
اينوزيتول : 5/12 ميلی گرم
مقدارکل پروتئين : 60%
سديم : 15/0%
سوکروز : 05/4 گرم
چربی ( حداکثر) : 2%

2- مقدار مصرف :
1 تا 2 ساشه در روز و يا طبق نظر پزشک مصرف شود. جهت استفاده از فرآورده، محتويات ساشه در يک ليوان ريخته شده و حدود 115 ميلی ليتر آب ، شير يا نوشيدنی ديگر به آن اضافه شود و پس از هم زدن مصرف شود .
3- شرايط نگهداری:
در جای خنک و خشک نگهداری شود.