دونپزيل
تصویر
  • نام دارو: دونپزيل
  • نام ژنریک: دونپزيل
  • نام تجاری: دونپزيل
  • طبقه بندی دارویی: ضد دمانس‌ها (درمان زوال عقل)
  • شکل دارویی: قرص روكش‌دار
  • نوع بسته بندی: 30 عدد روكش‌دار
موارد مصرف

درمان فرم خفيف، متوسط و شديد بيماري آلزايمر ، درمان دمانس سالمندي از نوع جسم لووي ، درمان دمانس عروقي

درمان دمانس ناشي از بيماري پاركينسون

سایر توضیحات

تنها داروي مهار كننده كولين استراز بوده كه براي هر سه فرم بيماري تاييديه دارد در صورتي كه ريواستيگمين و گالانتامين فقط براي فرم خفيف و متوسطتاييديه دارد

    مصرف يكبار در روز دونپزيل در قياس با مصرف دو بار در روز ريواستيگمين