فنوفيبرات
تصویر
  • نام دارو: فنوفيبرات
  • نام ژنریک: Fenofibrate
  • نام تجاری: فنوفيبرات سبحان
  • طبقه بندی دارویی: كاهنده چربي خون(فيبرات‌ها)
  • شکل دارویی: كپسول
  • نوع بسته بندی: 50 عدد كپسول
موارد مصرف

هايپرتري‌گليسريدمي ،  هايپركلسترولمي اوليه  ،  ديس‌ليپيدمي مختلط  ، درمان توام باداروهاي ضد چاقي در سندروم متابوليك