هيزاريد
تصویر
  • نام دارو: هيزاريد
  • نام ژنریک: Hyzarid
  • نام تجاری: لوزارتان/هيدروكلروتيازيد
  • طبقه بندی دارویی: كاهنده فشار خون
  • شکل دارویی: قرص روكش‌دار خط‌دار
  • نوع بسته بندی: بسته 50 عددی
موارد مصرف

بيماري فشار خون بالا (هايپرتانسيون)  ،  هايپرتروفي بطن جپ به همراه فشار خون بالا