لوزن اچ
تصویر
  • نام دارو: لوزن اچ
  • نام ژنریک: لوزارتان 50 + هیدروکلرتیازین 5/12
موارد مصرف

HTN،CHF ، MI، نفروپاتي ديابتيكودرمان هايپرتانسيون مزيت اين دارونسبت به بقيه داروهاي اين گروه عدم ايجاد سرفه است

هشدارها

تنگي سرخرگ كليوي ، نارسايي كبدي و كليوي - نارسايي كبدي ، نارسايي كليوي ، تنگي شريان كليوي ، درحضورvolume depletion

موارد منع مصرف

بارداري ، شيردهي ، حساسيت به لوزارتان

عوارض جانبی

سرگيجه ، بي خوابي ، احتقان بيني ، بيماري سينوسي، اسهال ، افزايش آنزيم هاي كبدي ، افزايش BUNوCrوكاهشHCT،درد پشت ، ساق پا،رامپ عضلاني ، سرفه. اسهال ، هيپوتانسيون وضعيتي وابسته به دوز ، سرگيجه ، هايپركالمي ، اختلال عملكرد كليه ، ميگرن ، دردعضلاني ، بندرت ، راش ، افزايش آلانينآمينوترانسفرها