زینکویت B
تصویر
  • نام دارو: زینکویت B
  • نام ژنریک: زینک سولفات + ویتامین B
  • شکل دارویی: شربت
موارد مصرف

مکمل رژیمی، غذایی