انوکسان 6000
تصویر
  • نام دارو: انوکسان 6000
  • نام ژنریک: انوکساپارین 6000
  • شکل دارویی: آمپول
موارد مصرف

موارد مصرف: پیشگیری از ترومبوزوریدی عمقی بعد از جراحی تعویض لگن یا زانو، پیشگیری از DVTبعد از جراحی شکم. همچنین این دارو از لخته شدن خون در عروق قلبی در مواقع حملات قلبی و درد قفسه سینه جلوگیری می‌کند.