آگهي دعوت به مجمع عمومـي فوق العاده

    بدین­وسیله از سهامداران محترم دعوت بعمل می ­آید که در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که، رأس ساعت 10صبح روز چهارشنبه مورخ 1397/9/21 در محل سالن آمفی تئاتر، واقع در ساختمان شمارة 2 سازمان مدیریت صنعتی، به نشانی: تهران، خیابان شیخ بهائی جنوبی، خیابان ایرانشناسی، خیابان نهم، روبروی خیابان 9/5، پلاک 6 برگزار می­شود، حضور بهم رسانند. در ضمن از صاحبان محترم سهام يا نمايندگان قانونی ايشان که مايل به حضور در جلسه می­باشند درخواست می­شود با در دست داشتن کارت شناسايي یا وکالتنامه معتبر (حسب مورد)، روز اداری قبل از تاریخ مجمع به امور سهام شرکت واقع در تهران، خیابان شهیداحمد قصیر(بخارست)،کوچه پنجم، پلاک 11، طبقه اول، مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دريافت نمايند.                                                       

     

     

    هیئت مدیره گروه دارویی سبحان(سهامی عام)