آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)

  آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه

  شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)

  ثبت شده به شمارۀ 25673 با شناسه ملی 10100711350

  به اطلاع می­رساند به استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق­العاده شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)، مورخ 1396/08/15 و مجوز شماره 057-380851 /964 مورخ 1396/07/30 سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر گردید سرمایۀ شرکت از طریق صدور سهام جدید از مبلغ 1.375.000.000.000 ریال به مبلغ 1.670.000.000.000 ریال، منقسم به 1.670.000.000 میلیون سهم 1000 ریالی به شرح زیر افزایش یابد:

  1.       سرمایه فعلی شرکت: 1.375.000.000.000 ریال

  2.       مبلغ افزایش سرمایه:  295.000.000.000 ریال

  3.       مبلغ سرمایه پس از افزایش : 1.670.000.000.000 ریال

  4.       ارزش اسمی هر سهم : 1.000 ریال

  5.       تعداد سهام عرضه شده : 295.000.000 سهم

  6.       نوع سهم : عادی با نام

  7.       محل افزایش سرمایه:

  افزایش سرمایۀ شرکت از محل و به تفکیک زیر انجام خواهد شد:

  295.000.000.000 ريال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

  8.       موضوع افزایش سرمایه : مشارکت در افزایش سرمایه شرکت­های­ سرمایه پذیر

  9.       به هر صاحب سهم، در ازای هر 100 سهم متعلقه در تاریخ 1396/08/15 تعداد 21/454 حق تقدم خرید سهم جدید تعلق می­گیرد. بدیهی است تعداد دقیق سهام و حق تقدم­های متعلقه هر سهم در گواهینامۀ حق تقدم محاسبه و به سهامداران اعلام خواهد شد.

  10.    سهامدارانی که ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی به علت تغییر آدرس و یا به هر دلیل ، گواهینامۀ حق تقدم خود را دریافت ننمایند ، می توانند جهت دریافت گواهینامۀ مربوطه به آدرس مندرج در بند 12 این آگهی مراجعه نمایند.

  11.    مهلت استفاده از حق­تقدم در خرید سهام جدید، 60 روز از تاریخ انتشار آگهی می­باشد.

  12.    سهامداران محترمی که تمایل به استفاده از حق تقدم خود دارند، حسب مورد باید بر اساس موارد بیان شدۀ زیر اقدام نمایند:

  ·         سهامدارانی که به موجب گواهی حق تقدم خرید سهام جدید، فاقد مطالبات بوده و یا مطالبات آنان، بهای سهام جدید را تأمین نمی­کند، می­بایست ظرف مهلت مقرر بهای سهام یا مابه­التفاوت آن را به حساب شمارۀ 0106700757001 این شرکت نزد بانک ملی شعبۀ جلالیه کد 170 واریز و رسید بانکی مربوطه را به انضمام گواهینامۀ حق­تقدم خرید سهام جدید، ظرف مهلت استفاده از حق­تقدم، با پست سفارشی به نشانی تهران میدان آرژانتین خیابان الوند کوچه آویز پلاک 5 طبقه اول به کد پستی 1516914611 ارسال نموده و یا مدارک را به آدرس تهران میدان آرژانتین خیابان الوند کوچه آویز پلاک 5 طبقه دوم به کد پستی 1516914611 تحویل و رسید دریافت نمایند.

  ·         سهامدارانی که به موجب گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید، دارای مطالبات به میزان بهای سهام جدید می باشند، می بایست ظرف مهلت مقرر ضمن تکمیل گواهی  حق تقدم، مبنی بر اعلام موافقت با تبدیل مطالبات به سرمایه، مراتب را با پست سفارشی به نشانی تهران میدان آرژانتین خیابان الوند کوچه آویز پلاک 5 طبقه اول به کد پستی 1516914611 ارسال نموده و یا مدارک را به آدرس تهران میدان آرژانتین خیابان الوند کوچه آویز پلاک 5 طبقه دوم به کد پستی 1516914611 تحویل و رسید دریافت نمایند.

  13.    در صورت عدم تمایل به مشارکت در افزایش سرمایه، سهامداران می توانند در مهلت تعیین شده برای پذیره نویسی نسبت به واگذاری حق تقدم خود از طریق بورس اوراق بهادار تهران اقدام نمایند. با توجه به قابلیت معاملۀ مکرر حق تقدم خرید سهام شرکت، خریداران نهایی می بایست قبل از پایان مهلت پذیره نویسی نسبت به واریز بهای سهام جدید به حساب شمارۀ 0106700757001 این شرکت نزد بانک ملی شعبۀ جلالیه کد 170 واریز کرده و رسید بانکی مربوطه، به انضمام گواهی حق تقدم خرید سهام جدید را ظرف مهلت مقرر با پست سفارشی به نشانی تهران میدان آرژانتین خیابان الوند کوچه آویز پلاک 5 طبقه اول به کد پستی 1516914611 ارسال نموده و یا مدارک را به آدرس تهران میدان آرژانتین خیابان الوند کوچه آویز پلاک 5 طبقه دوم به کد پستی 1516914611 تحویل و رسید دریافت نمایند. بدیهی است در صورت عدم ارسال مستندات یاد شده یا عدم واریز بهای اسمی، سهام جدید به آنها تعلق نخواهد گرفت.

  14.    حق تقدم سهامدارانی که در مهلت مقرر از حق­تقدم خود استفاده ننموده­اند و همچنین پاره سهم­های ایجاد شده، توسط شرکت از طریق بورس اوراق بهادار تهران عرضه و مبلغ حاصل از فروش پس از کسر هزینه­ها و کارمزد متعلقه به حساب بستانکاری سهامداران منظور خواهد شد.

  نکات مهم :

  ·         مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات آگهی پذیره­نویسی برعهدۀ ناشر است.

  ·         ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش­یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبــران خسارت وارده به سرمایـه­گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائۀ اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضۀ اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن ها باشد، متضرر گردیده­اند.

  ·         ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت ها یا طرح های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی باشد.

  ·         با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانۀ شرکت، این افزایش سرمایه تا تاریخ برگزاری مجمع  نزد مرجع ثبت شرکت­ها به ثبت خواهد رسید.

  ·         سایر افرادی که تمایل به خرید حق­تقدم عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران را دارند جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص فعالیت شرکت، می­توانند به سایت اینترنتی شرکت به آدرس  /http://sobhanpharma.comمراجعه و یا با شمارۀ تلفن 88799931-021 تماس حاصل نمایند.

  ·         گزارش توجیهی هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی در این خصوص و همچنین بیانیۀ ثبت سهام جدید در سایت اینترنتی شرکت به آدرس  /http://sobhanpharma.com  سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران به آدرس www.codal.ir در دسترس می­باشد.

  هیئت مدیره