آگهي دعوت به مجمع عمومـي عادی سالیانه شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)

  آگهي دعوت به مجمع عمومـي عادی سالیانه

  شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)

  شناسه ملی :  10100711350

  شماره ثبت :  25673

                                                                                                 

  بدین­وسیله از سهامداران محترم دعوت بعمل می­آید که در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که، رأس ساعت 10 صبح روز سه­شنبه مورخ 1397/03/22 در محل سالن رازی واقع در ساختمان جدید دانشکده داروسازی دانشگاه تهران به نشانی خیابان 16 آذر، برگزار می­شود، حضور بهم رسانند. در ضمن از صاحبان محترم سهام يا نمايندگان قانونی ايشان که مايل به حضور در جلسه می­باشند درخواست می­شود با در دست داشتن کارت شناسايي یا وکالتنامه معتبر(حسب مورد)، روز اداری قبل از تاریخ مجمع به امور سهام شرکت واقع در تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، کوچه آویز، پلاک 5، طبقه اول، مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دريافت نمايند.  

   

                                                                               دستـور جلسـه                 

       1- استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1396/12/29

        2-  بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص صورتهای مالی شرکت اصلی و تلفیقی گروه برای سال  مالی منتهی به 1396/12/29 و تقسیم سود

        3- انتخاب هیأت مدیره

        4- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی

        5- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

        6- سایر موارد

                                                                                                                         هيأت مديره شرکت گروه دارويي سبحان(سهامي عام)