انتخاب هیات مدیره
  در رعایت تبصره 2 ماده 22 اساسنامه، به اطلاع سهامداران محترم می رساند که در مجمع عمومی عادی سالانه مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 92/12/29 با توجه به انقضای مدت تصدی   » ادامه
  آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
  :الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا  » ادامه
  آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده شرکت گروه دارویی سبحان
  بدینوسیله از سهامداران محترم دعوت به عمل می آید که در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که، راس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1394/09/23 در محل سالن رازی واقع در ساختمان جدید  » ادامه
  تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1394/09/23 شرکت گروه دارویی سبحان
  صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت گروه دارويي سبحان ( سهامی عام) مورخ 1394/09/23 ثبت شده به شماره 25673 و شناسه ملي 10100711350        طبق آگهي منتشره در روزن  » ادامه
  تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/08/15
  طبق آگهي منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره 26850 مورخ 1396/08/02 مجمع عمومي فوق العاده شركت گروه دارويي سبحان (سهامي عام) در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1396/08/15 با حضور اكثري  » ادامه
  اطلاعیه در خصوص تبصره 2 از ماده 22 اساسنامه شرکتهای هلدینگ
  اطلاعیه در اجرای تبصره 2 از ماده 22 اساسنامه شرکتهای هلدینگ که مقرر داشته ، در صورتیکه انتخابات هیات مدیره در دستور جلسه مجمع عمومی عادی باشد ، مراتب می بایست حداق  » ادامه