انتخاب هیات مدیره
  در رعایت تبصره 2 ماده 22 اساسنامه، به اطلاع سهامداران محترم می رساند که در مجمع عمومی عادی سالانه مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 92/12/29 با توجه به انقضای مدت تصدی  هیات مدیره، انتخابات هیات مدیره نیز در دستور جلسه مجمع می باشد. هیات مدیره شرکت گروه دارویی سبحان  » ادامه
  آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
  :الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1392/09/17 درمحل سالن رازي واقع در ساختمان جديد دان  » ادامه
  آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده شرکت گروه دارویی سبحان
  بدینوسیله از سهامداران محترم دعوت به عمل می آید که در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که، راس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1394/09/23 در محل سالن رازی واقع در ساختمان جدید دانشکده داروسازی دانشگاه تهران به نشانی: تهران، خیابان 16 آذر، برگزار می­شود، حضور بهم رسانند. در ضمن از صاحبان سهام یا نم  » ادامه
  تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1394/09/23 شرکت گروه دارویی سبحان
  صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت گروه دارويي سبحان ( سهامی عام) مورخ 1394/09/23 ثبت شده به شماره 25673 و شناسه ملي 10100711350        طبق آگهي منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره 26318 مورخ 1394/09/10 مجمع عمومي فوق العاده شركت گروه دارويي سبحان (سهامي عام  » ادامه
  تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/08/15
  طبق آگهي منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره 26850 مورخ 1396/08/02 مجمع عمومي فوق العاده شركت گروه دارويي سبحان (سهامي عام) در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1396/08/15 با حضور اكثريت صاحبان سهام و نمايندگان صاحبان سهام طبق ليست پيوست در محل سالن رازي، واقع در ساختمان جديد دانشكده داروسازي دانشگاه ته  » ادامه
  آگهي دعوت به مجمع عمومـي عادی سالیانه شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)
  آگهي دعوت به مجمع عمومـي عادی سالیانه شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) شناسه ملی :  10100711350 شماره ثبت :  25673                         &n  » ادامه
  اطلاعیه در خصوص تبصره 2 از ماده 22 اساسنامه شرکتهای هلدینگ
  اطلاعیه در اجرای تبصره 2 از ماده 22 اساسنامه شرکتهای هلدینگ که مقرر داشته ، در صورتیکه انتخابات هیات مدیره در دستور جلسه مجمع عمومی عادی باشد ، مراتب می بایست حداقل یکماه قبل از برگزاری مجمع در سایت اینترنتی شرکت درج گردد، بدینوسیله به اطلاع می رساند که با توجه به اینکه دوره تصدی هیات مدیره ا  » ادامه