حاکمیت شرکتی

 

 

رویه های حاکمیت شرکتی

 • جبران خدمات هیات مدیره و مدیران شرکت های زیر مجموعه
 • حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضا موظف هیات مدیره شرکتهای زیر مجموعه، با رعایت الزامات قانونی و در چارچوب ضوابط مشخص و مصوب پس از تصویب هیات مدیره، پرداخت می گردد.
 • پاداش عملکرد مجمعی مدیران عامل و اعضا هیات مدیره، مطابق با الزامات قانون تجارت و در قالب ضوابط و رویه ای نظام مند و یکپارچه ، بر اساس میزان دستیابی به اهداف و توافقات مدیریتی تعیین و پرداخت  می گردد.

 

 • ابلاغ ماموریت و وظایف مدیران شرکتهای زیر مجموعه:
 • در راستا الزامات قانون تجارت، اساسنامه، ضوابط و تکالیف مجمعی هلدینگ گروه دارویی سبحان، “ماموریت ها، وظایف قانونی و رویه های حاکمیت شرکتی” با هدف شفافیت، حفظ حقوق سهامداران و ذینفعان، مسئولیت پذیری و پاسخگویی هیئت مدیره و حصول اطمینان از تداوم فعالیت، تدوین و به صورت مستمر به کلیه شرکتهای زیر مجموعه ابلاغ می گردد.

 

 • ابلاغ رویه های حاکمیت شرکتی به شرکتهای زیرمجموعه
 • در راستا ایجاد وحدت رویه در شرکتهای زیر مجموعه و حصول اطمینان از رعایت اصول حاکمیت شرکتی، موارد لازم در قالب بخشنامه (نظیر موارد ذیل) به شرکتها ابلاغ و میزان رعایت این اصول، به صورت نظام مند و مستمر مورد پایش قرار می گیرد:
 • ضوابط تشکیل کمیته و واحد حسابرسی داخلی
 • ضوابط تشکیل کمیته ریسک
 • سیاست ها و ضوابط تدوین بودجه سالیانه
 • ضوابط برگزاری مطلوب مجامع عمومی سالیانه
 • ضوابط رعایت قانون ارتقا سلامت اداری
 • و …

گزارش پایداری

 • راهبرد های مدیریت جهت مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی :

مطابق تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، راهبری شرکتی مجموعه­ای از روابط بین مدیریت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان شرکت می باشد. در حال حاضر شرکت گروه دارویی سبحان توسط هیئت مدیره­ای مرکب از پنج عضو اصلی که توسط سهامداران و در مجمع انتخاب می گردند، اداره می شود. همچنین شرکت دارای کمیته حسابرسی می باشد که مطابق با منشور کمیته فعالیت می­کند. در ضمن با توجه به اینکه سهامدار عمده (شرکت گروه سرمایه گذاری البرز) نیز فعالیتی مشابه با شرکت دارد، بمنظور پرهیز از ناهماهنگی در تصمیمات و همچنین کاهش هزینه­ها، از تشکیل کمیته های موازی خودداری گردیده و موضوعات به کمیته­های شرکت مادر ارجاع می شود.

گروه دارویی سبحان به عنوان شهروندی حقوقی همواره حمایت از فرهنگ، محیط زیست و سلامت جامعه را بخش مهمی از وظایف خود می­داند. این موضوع نه در مقام شعار بلکه در عمل نیز بصورت تولید داروهای با کیفیت و قیمت منصفانه در عملکرد شرکتهای تابعه تجلی یافته است.

توجه به موضوع محیط زیست از طریق تعریف استانداردهای زیست محیطی، سرمایه­گذاری جهت کاهش مخاطرات زیست محیطی شامل استقرار سیستم IMS (استانداردهای ایمنی و بهداشت ، محیط زیست و کیفیت )،استفاده از مواد مصرفی قابل باز یافت و سازگار با طبیعت،  فیلتراسیون ورودی و خروجی های هوا مدیریت پسماند ؛ هدایت فاضلاب به وسیله اگوسازی انجام شده و انهدام ضایعات در چارچوب ضوابط محیط زیست  و  ارزیابی های زیست محیطی و ایمنی و پیامدهای آن و تطبیق با الزامات قانونی، اصلاح و نصب تجهیزات کافی جهت صرفه جوئی در مصرف آب و برق گسترش فضای سبز و استفاده از سیستم های هوشمند جهت بهینه سازی مصرف انرژی،  استفاده ازسیستم آبرسانی قطره ای و استفاده بهینه از آبهای سطحی و آب برگشتی از شستشوی مخازن واستفاده از سیستم اتوماسیون اداری و فایل های الکترونیکی به منظور کاهش مصرف کاغذ و اخذ گواهینامه های مربوط و همکاری با مراکز دانشگاهی در خصوص پذیرش کارآموز و حمایت از پروژه ها و تحقیقات دانشگاهی صورت می پذیرد.

علاوه بر موارد فوق، شرکت از طریق ارایه مواد اولیه به دانشگاه ها بصورت رایگان جهت انجام آزمایشات تحقیقاتی، حمایت و روابط خود را با دانشگاه ها و مراکز علمی توسعه می دهد. به منظور سنجش اثربخشی اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیتهای اجتماعی، هر ساله پروژه سنجش رضایت جامعه انجام و تجزیه و تحلیل های لازم بر روی آن صورت می پذیرد.

گزارشهای مالی
گزارش فعالیت سال 1400
گزارش تفسیری سال1400
صورتهای مالی سال 1400
گزارش فعالیت سال 1401
گزارش تفسیری سال1401
صورتهای مالی سال 1401

با گروه دارویی سبحان