حاکمیت شرکتی

منشور هیأت مدیره گروه دارویی سبحان


منشور مصوب دبیرخانه هیأت مدیره


کمیته های تخصص هیات مدیره:

کمیته حسابرسی

کمیته پولشوئی:


 نام و نام خانوادگی مسئولیت مدرک تحصیلیرشته تحصیلی 
 سید میثم خلیل پور مسئول کمیته پولشوئی فوق لیسانس حسابداری
 سید مهدی ناصری عضو کمیته فوق لیسانس اقتصاد
 رضا زنبق عضو کمیته فوق لیسانس حسابداری


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه دارويي سبحان می باشد.