اعلامیه پذیره نویسی عمومی افزایش سرمایه
تاریخ انتشار : 1399/10/22
اعلامیه پذیره نویسی عمومی شرکت گروه دارويي سبحان 
موضوع: اعلامیه پذیره نویسی عمومی

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-99A-044 مورخ 1399/04/07و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1399/04/31 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 2,735,000 میلیون ریال به‌مبلغ 3,241,000 میلیون ریال  ، تعداد 496,668,953 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 9,331,047 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1399/10/22 لغایت تاریخ 1399/11/21  و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده  است.

فایل روزنامه اطلاعات

فایل روزنامه عصر اقتصاد

فایل روزنامه ابرار اقتصادی

شماره حساب بانک شعبه
47000787980600پارسيانميدان آرژانتين
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه دارويي سبحان می باشد.