آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده شرکت گروه دارویی سبحان
تاریخ انتشار : 1397/12/26

بدینوسیله از سهامداران محترم دعوت به عمل می آید که در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که، راس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1394/09/23 در محل سالن رازی واقع در ساختمان جدید دانشکده داروسازی دانشگاه تهران به نشانی: تهران، خیابان 16 آذر، برگزار می­شود، حضور بهم رسانند. در ضمن از صاحبان سهام یا نماینده قانونی ایشان که مایل به حضور در جلسه می باشند در خواست می شود با در دست داشتن کارت شناسایی یا وکالتنامه معتبر (حسب مورد)، روز اداری قبل از تاریخ مجمع به امور سهام شرکت واقع در تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، کوچه آویز، پلاک 5، طبقه اول، مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دریافت نمایند.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه دارويي سبحان می باشد.