تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/09/21 شرکت گروه دارویی سبحان
تاریخ انتشار : 1397/12/26

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت گروه دارويي سبحان ( سهامی عام)

مورخ 1397/09/21 ثبت شده به شماره 25673 و شناسه ملي 10100711350

طبق آگهي منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره 27160 مورخ 1397/09/11 مجمع عمومي فوق العاده شركت گروه دارويي سبحان (سهامي عام) در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1397/09/21 با حضور 86/67 درصد از صاحبان سهام و نمايندگان صاحبان سهام طبق ليست پيوست و نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرس و بازرس قانونی شرکت در محل سالن آمفی تئاتر، واقع در ساختمان شمارة 2 سازمان مدیریت صنعتی، به نشانی: تهران، خیابان شیخ بهائی جنوبی، خیابان ایرانشناسی، خیابان نهم، روبروی خیابان 9/5، پلاک 6 برگزار گرديد.

    ابتدا  آياتي از كلام ا... مجيد تلاوت، سپس انتخابات هيأت رئيسه انجام و در نتيجه آقای محمد علي ميرزا كوچك شيرازي
«« نماینده شرکت گروه سرمايه­گذاري البرز (سهامی عام) »» به سمت رئيس مجمع و آقایان فرشید مرادی
«« نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامي عام) »» و اکبر برندگی «« نماینده شرکت البرز دارو(سهامی عام)»»  بعنوان نظار و آقای سیدمیثم خلیل پور خدادادی بعنوان دبير مجمع انتخاب شدند.

    رئيس مجمع پس از رؤيت احكام و احراز اكثريت، رسميت جلسه را اعلام نمود و پس از قرائت دستور جلسه توسط         دبير مجمع (شامل تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه و سایر موارد) و استماع گزارش هيأت مديره، گزارش بازرس قانوني، مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شمارة    061-488704/974 مورخ 1397/08/09 و بحث و تبادل نظر پيرامون موارد مطروحه، بشرح ذيل اتخاذ تصميم بعمل آمد:

1-     افزايش سرمايه شركت از مبلغ 1.670.000.000.000  ريال به مبلغ 2.735.000.000.000 ريال، معادل 63/77 درصد از طريق صدور سهام جديد به ارزش اسمي و از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی با اکثریت آراء مورد تصويب مجمع قرار گرفت.

2-     مقرر گرديد در صورتيكه صاحبان سهام از حق تقدم خريد سهام خود ظرف مهلت قانوني استفاده ننمايند، حق تقدم­های استفاده نشدة مذکور بهمراه پاره سهم های ایجاد شده، توسط شرکت از طریق بورس اوراق بهادار تهران به فروش رسيده و مبلغ حاصل از فروش پس از کسر هزینه ها و کارمزد متعلقه به حساب بستانکاری سهامداران ذينفع منظور گردد.

3-     مقرر گرديد پس از عملي شدن افزايش سرمايه با رعایت کلیه ضوابط قانونی ماده 7 اساسنامه به شرح زير اصلاح گردد:

‹‹  سرمايه شركت مبلغ 2.735.000.000.000 ريال ‹‹ دو هزار و هفتصد و سی و پنج میلیارد ريال ›› است كه به دوهزار و هفتصد و سی و پنج میلیون سهم عادي يكهزار ريالي با نام، تقسيم شده و تماماً پرداخت گرديده است . ››

    از طرف مجمـع جهـت ثبـت اين صورتجلسـه در اداره ثبت شركتها و مؤسسات غير تجاري به آقاي احمد میرائی ( نماینده احدي از سهامداران) وكالت با حق توكيل به غير اعطاء شد.

جلسه در ساعت 10:45 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه دارويي سبحان می باشد.