آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه دارويي سبحان
تاریخ انتشار : 13100/03/0
آگهي دعوت  به مجمع عمومي  عادي ساليانه 
شركت گروه داروئي سبحان  (سهامي عام)
شماره ثبت  25673 و شناسه  ملي 10100711350
بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت گروه داروئي سبحان  (سهامي عام) دعوت مي گردد در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه منتهي به 30/12/1399، كه روز سه شنبه مورخ 1400/03/18 ساعت 14 در محل: سالن اجتماعات چارسو به نشاني تهران، خيابان جمهوري اسلامی – تقاطع پل حافظ – بازار چارسو طبقه 7، برگزار مي‌گردد، حضور به هم رسانند . از صاحبان سهام و يا نمايندگان قانوني ايشان دعوت ميگردد براي دريافت برگ ورود به جلسه ، با در دست داشتن كارت ملي و يا وكالتنامه و يا معرفي نامه (حسب مورد ) روز اداری قبل از برگزاری مجمع ، به آدرس: تهران- ميدان آرژانتين، خيابان احمدقصیر ، كوچه پنجم، پلاك 11 ، طبقه اول ، امور سهام شركت گروه داروئي سبحان مراجعه نمايند. 
دستور جلسه :
1- استماع گزارش هيأت مديره وحسابرس مستقل و بازرس قانوني 
2- بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص صورتهاي مالي و تقسيم سود عملكرد سال مالي منتهي به 1399/12/30
3- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانوني 
4- انتخاب روزنامه كثير الانتشار 
5- سایر موارد
هيأت مديره شركت گروه داروئي سبحان (سهامي عام)

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه دارويي سبحان می باشد.