صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 1399/12/30
تاریخ انتشار : 13100/03/1

صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت گروه دارویی سبحان (سهامي عام)

شماره ثبت 25673 و شناسه ملي 10100711350

براي سال مالي منتهي به 30/12/1399

مورخ 1400/03/18

تشكيل جلسه:
پيرو نشر آگهي در سايت اینترنتی شركت به منظور رعايت مفاد اساسنامه و همچنين طبق آگهي دعوت به مجمع، منتشره در روزنامه اطلاعات شماره 27849 مورخ 1400/03/08، جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت گروه دارویی سبحان (سهامي عام) ساعت 14 روز سه­ شنبه مورخ 1400/03/08، با حضور اکثریت نمايندگان و صاحبان سهام طبق ليست پيوست در محل: سالن اجتماعات چارسو به نشانی: تهران، خيابان جمهوری اسلامی، تقاطع پل حافظ، بازار چارسو، طبقه 7 برگزار گرديد.
ابتـــدا آياتي از كلام ا... مجيد تلاوت و سپس انتخابات هيأت رئيسه انجام و در نتيجه آقای اکبر برندگی ««نماينده شركت سبحان دارو (سهامي عام)»» به سمت رئيس مجمع و آقاي فرشید مرادی ««نماينده شركت سرمایه گذاری اعتلاء البرز      (سهامي عام)»»، آقای مصطفی ظهیر ««نماینده شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام)»» بعنوان ناظرین مجمع و آقاي سید میثم خلیل پور خدادادی بعنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.
رئيس مجمع پس از رؤيت احكام و احراز اكثريت، رسميت جلسه را اعلام نمود و پس از قرائت دستور جلسه توسط دبیر
و استماع گزارش هيأت مديره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني و بحث و تبادل نظر پيرامون موارد مطروحه، بشرح ذيل اتخاذ تصميم بعمل آمد:
مصوبات مجمع:
- ترازنامه و صورت سود و زیان (صورتهای مالی) شرکت اصلی و تلفیقی گروه مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 30/12/1399 به تصویب رسید.
- مؤسسه حسابرسی مفيد راهبر به شناسه ملي 10861836531 بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی براي مدت یکسال انتخاب گردید. همچنین مجمع حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني را حداکثر تا مبلغ 4،000،000،000 ريال ناخالص تصویب نمود.
- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت تعيين گرديد.
- در خصوص تقسیم سود مقرر گردید مبلغ 3.986.430.000.000 ريال (هر سهم 1.230 ريال) بین سهامداران تقسیم و مابقی به حساب سود انباشته پایان سال انتقال یابد.
- معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت بدون دخالت نماینده اشخاص ذینفع در رأی گیری، تصویب و تنفيذ شد.
-پاداش هیأت مدیره برای عملکرد سال مالي منتهي به 1399/12/30، مبلغ 5.000.000.000 ريال ناخالص (مبلغ 4.500.000.000 ريال بصورت خالص) تعيين و در اختيار شركت گروه سرمايه گذاري البرز (سهامي عام) قرار گرفت تا پرداخت گردد.
- مجمع حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره و کمیته های تخصصی شرکت را حداکثر ماهیانه به مبلغ 000ر000ر18ريال بصورت خالص (مبلغ 20.000.000 ريال ناخالص) برای حداقل یک جلسه در ماه تعیین نمود.
ختم جلسه:
از طرف مجمع جهت ثبت اين صورتجلسه در اداره ثبت شركتها و مؤسسات غيـر تجـاري به آقاي احمد میرائی (نماینده احدي از سهامداران) وكالت با حق توكيل به غير اعطاء گرديد.
جلسه در ساعت 15/15 با ذكر صلوات خاتمه يافت.

رئيس مجمع

 

ناظرین مجمع

 

دبیر مجمع  

اکبر برندگی

 

فرشید مرادی  _   مصطفی ظهیر

 

سید میثم خلیل پور خدادادی
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه دارويي سبحان می باشد.