شرکت کی بی سی

شرکت کی بی سی در اول اردیبهشت ماه 1333 تحت نام شرکت سهامی بازرگانی منشور تشکیل و در 14 اردیبهشت ماه 1333 تحت شماره 4345 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است و در تاریخ 26 دی ماه 1336 به صورت تضامنی تبدیل گردید.

مجدداً در آبان 1350 شرکت از تضامنی به سهامی خاص کی بی سی تغییر یافته و اساسنامه جدید جایگزین اساسنامه قبلی گردیده است.

موضوع فعالیت اصلی شرکت انجام معاملات بازرگانی اعم از واردات، صادرات، خرید و فروش هرگونه کالا، ساخت دارو، تاسیس کارخانه و نظیر آنها و هرگونه معملات مجاز می باشد.

دفتر مرکزی


آدرس : تهران، خیابان الوند، کوچه آویز، پلاک 5 ، طبقه 4 
کد پستی : 15169146117 
تلفن : 88201940-021
تلفن امور سهام : 84305110-021
دورنگار : 88792296-021
ایمیل : info [at] kbcco.com

با گروه دارویی سبحان