شرکت ایران دارو

شرکت ایران دارو

شرکت ایران دارو

شرکت داروسازی ایران دارو یکی از پیشرفته ترین و بزرگترین شرکتهای دارویی ایران میباشد.

این شرکت در سال 1343 با نام سیانامید کی بی سی در زمینی به مساحت 20.000 متر مربع در تهران تأسیس گردید. در سال 1361 نام شرکت به ایران دارو تغییر و نوع شرکت به سهامی عام تبدیل شدو همچنین در سال 1380 ایران دارو به عنوان سیصد و بیست و یکمین شرکت فهرست شرکتهای بورس اوراق بهادار درج گردید و در حال حاضر این شرکت جزء واحدهای تولیدی شرکت گروه دارویی سبحان می باشد.

ایران دارو با استفاده از فن آوری جدید و انجام تحقیقات مستمر همیشه تلاش داشته است محصولات و مراحل تولید خود را هر چه بیشتر و بهتر با استانداردهای GMPکه توسط WHOوضع شده است تطبیق دهد که این استانداردها به وسیله پیشرفته ترین و دقیق ترین روشهای آزمایشگاهی مورد تایید و کنترل کامل قرار میگیرد.

مکان: شهر تهران
مساحت: 21,600 متر مربع و زیربنا حدود 11,000 متر مربع
آدرس: تهران, بزرگراه آیت اله سعیدی، بلوار معلم, انتهای خیابان کرمانی، شرکت ایران دارو
کد پستی: 1371658111
تلفن: 021-66628848
دورنگار: 021-66692586

سایت شرکت: .www.irandaru.com

با گروه دارویی سبحان