شرکت سبحان اُنکولوژی

شرکت سبحان اُنکولوژی

شرکت سبحان آنکولوژی

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی خاص) در سال 81 به نام شرکت فرآورده های شیمی درمانی سبحان (سهامی خاص) تحت شماره 193030 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. در سال 83 به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده نام شرکت از فرآورده های شیمی درمانی سبحان به شیمی درمانی سبحان تغییر نام یافت و در سال 88 طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده نام شرکت از شیمی درمانی سبحان به داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی خاص) تغییر یافته است.

کارخانه


آدرس : رشت، شهر صنعتی رشت، بلوار صنعت 2، خیابان سوم
تلفن : 2 الی 01331882241
دورنگار : 01331883058
ایمیل :info@sobhanoncology.com

دفتر مرکزی


آدرس : تهران – میدان آرژانتین – خیابان الوند – خیابان آویز – پلاک 5
تلفن : 83879000-021
دورنگار : 88799924-021
ایمیل : info@sobhanoncology.com

با گروه دارویی سبحان