شرکت سبحان دارو

شرکت سبحان دارو

شرکت سبحان دارو

کارخانه ای که در حال حاضر بنام سبحان دارو فعالیت می کند ، در سال 1355 از وزارت صنایع و معادن وقت موافقت اصول گرفته و با نام سوئیران و با مشارکت و دانش فنیCiba Geigy(نوارتیس فعلی)طراحی و ساخته شد .

این کارخانه در سال 1360 راه اندازی شد و سپس در خرداد سال 1364 نام آن به شرکت داروسازی سبحان تغییر یافت . پس از تشکیل هلدینگ دارویی در شرکت سرمایه گذاری البرز بنام گروه دارویی سبحان در سال 1383 ، شرکت سبحان دارو تآسیس و در آذر ماه 1383 کارخانه ، خطوط تولید ، کلیه پروانه ها و فعالیتهای شزکت داروسازی سبحان به شرکت داروسازی سبحان دارو منتقل شد .

محل کارخانه در زمینی به وسعت نزدیک به 100.000 مترمربع و با زیربنای بالغ بر 10.000 مترمربع در شهر صنعتی رشت واقع شده و دفتر مرکزی شرکت در تهران می باشد .

کارخانه


آدرس کارخانه: رشت – شهر صنعتی رشت

دفتر مرکزی


آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان دکتر فاطمی غربی، شماره ۲۹۵
کد پستی: 1411853695
تلفن: 66568181-021
فکس: 66948553-021
ایمیل: info@sobhandarou.com
سایت شرکت: www.sobhandarou.com

با گروه دارویی سبحان